HOTSPOT
ผู้ว่าฯ เปิดงาน "หลาดสวนครัว Farmers’ Market "

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดงาน “หลาดสวนครัว Farmers’ Market” ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต พร้อมประกาศเป็นจุดจำหน่ายสัปปะรดภูเก็ตแท้ และทำข้าวอบสัปปะรดระดับ 5 ดาวให้ผู้ร่วมงานได้ชิม โดยมีนายพงศ์อนันต์ สุวัณณาคาร เจ้าของศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ให้การต้อนรับ พร้อมนายสรายุทธ มัลลัม  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย

งานหลาดสวนครัว Farmers’ Market จัดขึ้นทุกวันศุกร์-อาทิตย์แรกของเดือน ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรพบกับผู้บริโภคโดยตรง นำสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นสินค้าเอกลักษณ์ มีบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายรับรองที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งในด้านพืช ผักปลอดสารพิษ ปศุสัตว์ และประมง จึงเป็นเรื่องที่เราควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสที่ผู้ผลิต  เกษตรกร  กลุ่มผู้บริโภคได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด และผู้บริโภคต่อไป