HOTSPOT
อาชีวศึกษาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Daekyeung university ประเทศเกาหลี

วันนี้ (12 พ.ค. 60) เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 611 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด๊อกเตอร์ สุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Daekyeung university (แด-คะ-ยอง ยูนิเวอร์ ซิตี้) ประเทศเกาหลี โดยมี Dr.Yoo jin Sun( ด๊อกเตอร์ ยู จิน ซัน) (ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยแดคยอง) Ms.Lee Chae Young (มิส ลี เชง ยูง )(ประธานวิทยาลัยแดคยอง) Mr.Seong Sang Deok (ซี-ออง ซอง ดุ๊ก)(ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ) อาจารย์จากวิทยาลัยแดคยอง นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายสมศักดิ์ ไชยโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายประยุทธ แคนยุกต์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง นายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการเทคนิคระนอง หัวหน้าแผนกวิชาต่างๆ อาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และ นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 
Ms.Lee Chae Young (มิส ลี เชง ยูง )( (ประธานวิทยาลัยแดค ยอง) กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองยอดนิยมของคนเกาหลี ที่อยากจะมาท่องเที่ยวและพักผ่อน /ทีมงานมีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเยือนจังหวัดภูเก็ต /วิทยาลัยแดคยอง (แด-คะ-ยอง) ตั้งอยู่ที่เมืองแทกู เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเกาหลี /วิทยาลัยแดคยอง(แด-คะ-ยอง)สร้างขึ้นเมื่อ 25 ปี มีนักเรียนเพียงแค่ 480 คน มีแค่ตึกเดียว แต่ในปัจจุบันมีตึกเรียนถึง 13 ตึก มีนักเรียนประมาณ 1 พัน 3 ร้อยคน /และในปีหน้าจะมี Campus 2 ที่จะเกิดขึ้นใกล้กับ Seoul (โซล) วิทยาลัยแดคยองมีประมาณ 40 สาขา เช่น สาขาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ พยาบาล เสริมสวย การฝึกสัตว์เลี้ยง เป็นต้นโดยที่ประชุมได้มีการแนะนำบุคคลกรและร่วมชมพรีเซ็นเทชั่นแนะนำสถาบันของทั้งสองสถาบัน จากนั้นมีพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบัน Daekyeung university ประเทศเกาหลี เพื่อเป็นการพัฒนาแลกเปลี่ยนการศึกษาร่วมกันในอนาคต