HOTSPOT
ททท.ภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ"

 ททท.สำนักงานภูเก็ตขอเชิญเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์ "ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณหาดไม้ขาว ตั้งแต่เวลา 07.30น. ถึง 09.30 น. ภายใต้โครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 33" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศในท้องถิ่นเกิดความยั่งยืนและความสมดุล