HOTSPOT
ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตร่วมกับพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ตเชิญร่วมทำดอกไม้จันทน์

              นายกิติภูมิ ทองลิ่มชินกฤต ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำดอกไม้จันทน์ ในระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต โดยได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มาสอนให้ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมใจทำเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ซึ่งดอกไม้จันทน์ที่จะจัดทำ จะทำเป็นดอก “ดารารัตน์” ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งความประทับใจและความทรงจำที่ดี เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชทรงประทับอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้น ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส อีกทั้ง ดอกดารารัตน์ ยังเป็นดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย โดยดอกไม้จันทน์ที่ทุกท่านร่วมใจกันทำเมื่อเสร็จแล้วจะจัดส่งไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้กับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 076-682900  Facebook Fanpage:Limelight Avenue Phuket