HOTSPOT
โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับ ธนาคารเลือด วชิระภูเก็ต ได้จัดงานรับบริจาคโลหิต

วันที่ 16 มีนาคม 2560  ทาง โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ร่วมกับบริษัทอันดาโฟกัส จำกัด และ บริษัทคิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่งจำกัด ประสานงานกับทางธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ กิจกรรมการรับบริจาคเลือดครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 ที่ทางโรงแรมได้ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อรับบริจาคโลหิต และรับบริจาคอวัยวะ ซึ่งจะจัดประมาณปีละ 2 ครั้ง ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจะจัดขึ้นในช่วงที่มีความต้องการในการใช้เลือดมากกว่าปกติ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือสงกรานต์ เป็นต้น โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาวาเอก บวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นตัวแทนจากทางจังหวัด และ นางไอศยา สินบุษกร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต ได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งได้รับการกระจายข่าวสารทั้งจากภาครัฐอย่างเทศบาลป่าตอง ภาคสื่อมวลชน ทั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 ภูเก็ต ( NBT) และ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต  ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคทางด้านสภาพอากาศ แต่ก็ยังได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนทั้งในพื้นที่เขตป่าตองและใกล้เคียง  โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนในพื้นที่ป่าตอง และนักท่องเที่ยวทยอยมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง