HOTSPOT
ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัด Limelight Farmer Market

นายกิติภูมิ ทองลิ่มชินกฤต ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต แจ้งการจัดงาน Limelight Farmer Market ขึ้น ในวันระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 เวลา 12.00-20.00 น.  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

            ภายในงานพบสินค้าจากเกษตรกรตัวจริงในราคาแสนถูก  เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดในกลุ่มอันดามัน ซึ่งเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นสินค้าเอกลักษณ์ มีบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายรับรองที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคได้ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งในด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง จึงเป็นเรื่องที่เราควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง

            จึงได้จัดงาน Limelight Farmer Market ขึ้น โดยจัดสรรพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  อาทิ   สับปะรด  ข้าวโพด นมข้าวโพด น้ำมัลเบอรี่ กล้วยตาก นมแพะ มันสำปะหลัง น้ำพริกต่างๆ ขนมด้วง ไข่ม้วน นมโค สมุนไพร ข้าวหลาม ข้าวสาร ข้าวไรซ์เบอรี่ ชาหญ้าหวาน  ผักสดพื้นบ้าน ผลไม้ ปลาแห้ง กะปิภูเก็ต จั๊กจั่นทอดกรอบ ไข่ไก่ ไข่เป็ด ปลาดุกร้า น้ำปลาหวาน ส้มควาย ถั่วต่างๆ ต้นอ่อนทานตะวัน เห็ดนางฟ้า อุปกรณ์ทางการเกษตร ซีอิ๊วเต้าเจี้ยวจันทร์แสง เป็นต้น  มาจำหน่ายต่อผู้บริโภคทั้งชาวไทย และต่างชาติโดยตรงในราคาถูก  และเป็นโอกาสที่ผู้ผลิต  เกษตรกร  กลุ่มผู้บริโภคได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด และผู้บริโภคต่อไป

            ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พูดคุยกับผู้ผลิต และเกษตรกรตัวจริง ผลิตภัณฑ์บ้านเราสู่ตลาดระดับประเทศ การสาธิตการตอนต้นไม้ การทำต้นไม้เป็นยา คุยกับแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมาให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นยา สาธิตการจัดต้นไม้ในโหลแก้ว การแข่งขัน และเกมการละเล่น เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้สนุกสนานร่วมกันตั้งแต่เวลา 16.30-19.00 น.

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 076-682900  Facebook Fanpage:Limelight Avenue Phuket