HOTSPOT
Phuket Indie Fest ปีที่4 ณ ลานจอดรถ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

Phuket Indie Fest ปีที่4 #PIF2017
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
ลานจอดรถ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต
การรวมกันของศิลปินมืออาชีพ สมัครเล่นทุกแขนง สร้างงาน สร้างความบันเทิง หารายได้ช่วยองค์กรการกุศลในจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เรานำรายได้มอบให้คือ
1. สมาคมพิทักษ์เด็ก
2. สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต
3. สมาคมสงเคราห์คนชราจังหวัดภูเก็ต
4. มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต
5. มูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย
6. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (บ้านเด็กโสสะภูเก็ต)
7. โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ร่วมกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/phuketindiefest