HOTSPOT
คนภูเก็ตมีเฮ ... เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลดีบุกได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

นพ.พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก ได้รับเกียรติจากบริษัท เอ ไอ เอ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นวิทยากรพูดคุยเรื่อง สิทธิประกันการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลดีบุกได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ฯ ของบริษัท เอ ไอ เอ ในงานสัมมนาตัวแทน ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นับเป็นข่าวดีของคนภูเก็ตที่มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพกับโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานการรักษาพยาบาลจากบริษัทชั้นนำระดับสากล