HOTSPOT
ตัวแทนสมาคมประกันชีวิต จังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร รพ.สิริโรจน์

10 กุมภาพันธ์ 2560 – นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ตัวแทนสมาคมประกันชีวิต จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่สานสัมพันธ์เครือข่ายด้านบริการสุขภาพให้กับลูกค้าประกันที่ดีต่อกันมาโดยตลอด พร้อมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายระหว่างกันเพื่อนำมาพัฒนาในด้านการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น