HOTSPOT
SB Design Square มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ในโอกาสครบรอบ 10 ปี สาขาภูเก็ต

นางสรญา ชวาลดิฐ ประธานกรรมการบริหาร และนายพิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ จำนวน 400,000 บาท โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ให้เกียรติขึ้นเป็นตัวแทนรับมอบ ในงานฉลองครบรอบ 10 ปี เอสบี ดีไซน์สแควร์ สาขาภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้