HOTSPOT
ทำความดีบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำคณะฝ่ายบริหาร  แพทย์  พยาบาล  และพนักงานของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต

    

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำคณะฝ่ายบริหาร  แพทย์  พยาบาล  และพนักงานของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง  ณ ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต