HOTSPOT
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดงาน The Great Chinese New Year 2017 ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.60 ที่ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "The Great Chinese New Year 2017" โดยมี           นางวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย          นางหม่า ชุย หง รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาและหัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ตและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม

สำหรับงาน The Great Chinese New Year 2017จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน พร้อมร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่งดงามและถือเป็นการมอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่นิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีน อาทิ ส้มจีน หมูเส้น กุนเชียง ขนมเปี๊ยะเป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายสินค้า พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการแสดงมากมายที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมจีน ทั้งขบวนแห่มังกร การแสดงเชิดสิงโตอลังการไปกับการแสดงจากคณะแสดงชื่อดังของจังหวัดรวมถึงกิจกรรมส่งมอบความสุขต่างๆ มากมาย

        นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าว อวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ต พร้อมมอบของขวัญเป็นส้มมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและเพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน สำหรับผู้มาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต สามารถใช้บริการฟรี Wi-Fi high speed นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ต เตรียมพร้อมเปิดตัว แอพพลิเคชั่น "มาภูเก็ต กดภูเก็ต "เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ย่านการค้า เศรษฐกิจ โรงแรม ที่พัก ย่านอาหารขึ้นชื่อ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ใช้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอีกด้วย