HOTSPOT
โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดแถลงข่าว Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5

โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดแถลงข่าว Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                  
                เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โรงพยาบาลสิริโรจน์ จัดแถลงข่าว Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอกย้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของชาวภูเก็ต
                นายแพทย์วีรวัฒน์ ยอแสงรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.สิริโรจน์ กล่าวถึง โครงการ Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ว่า เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในท้องถิ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ผ่านมากว่า 1,000 ราย               
             และเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจจากนักกีฬาเป็นอย่างมาก เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม และตอกย้ำการรับรู้ ให้ชัดเจนมากขึ้น ทางโรงพยาบาลสิริโรจน์ร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต สถานีตำรวจภูธรวิชิต สโมสรโรตารีจังซีลอน มูลนิธิเมืองเก่า ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ชมรมวิ่งไข่มุกอันดามัน สมาคมวิทยุสมัครเล่น อปพร.ภูเก็ต และมูลนิธิกุศลธรรม จึงได้กำหนดจัดการแข่งขัน Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “RUN for The New Me” เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง วิ่งเพื่อเป็นคนใหม่ที่มีสุขภาพดี อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ โดยการจัดงานครั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ overall ชายและหญิง โดยจะขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่บริเวณ ชั้น 1 ของโรงพยาบาล
สิริโรจน์  
              

  สำหรับในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและเพิ่มระยะทาง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ        
                1. ประเภทฟันรัน                                  5.7          กม.          .
                2. ประเภทครอบครัว                            3.5          กม.         
                3. ประเภทมินิมาราธอน                       12           กม.         
                4. ประเภท VIP      
                5. ประเภททีม (ชมรม)          
               

เงินรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครการแข่งขัน Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
                ทางโรงพยาบาลสิริโรจน์หวังอย่างยิ่งว่า Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสานสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนชาวภูเก็ต

               

                นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวชื่นชมโรงพยาบาลสิริโรจน์กับเจตนารมณ์สานต่อโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนชาวภูเก็ต “จากเจตนารมณ์ของผู้บริหารโรงพยาบา
สิริโรจน์ ผมตัวแทนภาครัฐองค์กรท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ขอชื่นชมในความตั้งใจในการจัดโครงการดีๆ อย่าง Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้ชาวภูเก็ตหันมาให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับองค์กรชุมชน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ผมหวังว่า Run for Health Run for Charity Mini Marathon ครั้งที่ 5 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะได้เห็นโครงการ Run for Health Run for Charity Mini Marathon อยู่คู่ชาวภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและตลอดไป เสมือนกับที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ที่คอยดูแลสุขภาพชาวภูเก็ตฉันท์ครอบครัวตลอดมา สมกับสแกนของโรงพยาบาลที่ว่า “โรงพยาบาลของคนภูเก็ต”

                สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.phuketinternationalhospital.com หรือ facebook fanpage :    รพ.สิริโรจน์ ภูเก็ต Phuket International Hospital