HOTSPOT
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เยี่ยมอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่โรงพยาบาลพันธมิตร

                นายแพทย์สมฤทธิ์ จันทรประทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เยี่ยมอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับโรงพยาบาลพันธมิตร อาทิ นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายสมชาย ณ  นคร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่น และนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สานสัมพันธ์เครือข่ายด้านบริการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต

         ​