HOTSPOT
รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมต้อนรับวันตรุษจีน 2560

นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกลุ่มภาคใต้ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับวันตรุษจีน 2560 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภูเก็ต จัดกิจกรรมสอนพับกระดาษทองให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมรับฟังการบรรเลงกู่เจิง โดยนายปัณณทัต เกสโร เจ้าหน้าที่การตลาด ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต