HOTSPOT
โครงการ "รถนกโพถ้อง ท่องเมืองเก่า" ของสายการบิน NOK AIR

กิจกรรม "นกโพถ้อง ท่องเมืองเก่า" ของสายการบิน Nok Air จัดโดย บจ.พีมีเดียร์ ออแกร์ไนเซอร์ ผู้ได้รับดำเนินการจัดโครงการ

ได้เชิญผู้สื่อข่าวและแขกผู้มีเกียรติ นั่งรถนกโพถ้อง เที่ยวปฐมฤกษ์ ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่า จ.ภูเก็ต ตามรอยเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเยือน จ.ภูเก็ต ในวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา และได้ร่วมสักการะรูปปั้นกรมหลวงชุมพรฯ ณ ศาลาที่ประทับ บริเวณปลายแหลมสะพานหินเพื่อกราบไหว้เป็นสิริมงคล ทั้งนี้ ได้จัดปิ่นโตเถาว์เล็ก(ฮั้วจ๋าน) พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยงสไตล์คนท้องถิ่นภูเก็ต ที่เรียกว่า หิ้วฮั้วจ๋าน นั่งพานหิน สร้างความประทับใจแก่ทุกคน 

โครงการ รถนกโพถ้อง ท่องเมืองเก่า (บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)  

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจ.ภูเก็ต

เริ่มโครงการ  : ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2560 รวม 4 เดือน

บริการ วันละ 8 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

นักท่องเที่ยวและประชาชนสนใจใช้บริการสามารถขึ้นรถได้ที่จุดจอด บริเวณลานมังกร ถนนถลาง 

 

    

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ