HOTSPOT
สสจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการ BDMS No Foam

นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก และทีม Corporate Communication แผนกผู้ดูแลโครงการ BDMS No Foam ของเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ให้การต้อนรับ ทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการ BDMS No Foam ของโรงพยาบาลในเครือ ทั้งรพ.กรุงเทพภูเก็ต รพ.สิริโรจน์ และรพ.ดีบุก ในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร “Phuket say no to foam” กับทางจังหวัดภูเก็ต