HOTSPOT
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกิจกรรมโครงการ “คิดถึงพ่อ ขอทำดี”

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในโครงการ “คิดถึงพ่อ ขอทำดี” จัดโดย คณะกรรมการคริสเตียนกลางและคณะกรรมการโครงการอันดามันแห่งรัก เพื่อสะท้อนถึงความรักและการเสียสละของพระเยซูคริสต์ โดยในวันดังกล่าว โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำทีมโดยคุณจันทวี ระงับพาล ผู้จัดการฝ่ายพยาบาล และเจ้าหน้าแผนกต่างๆ ออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน เช่น แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตลอดจนแจกหนังสือเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยึดมั่นในหลักการดูแลสุขภาพตามพระคำภีร์ อีกทั้งในงานยังจัดให้มีกิจกรรมถวายความอาลัย ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ กิจกรรมสำหรับเด็กและประชาชน ตลอดจนแจกอาหารและเครื่องดื่มฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน