HOTSPOT
โรงเรียนขจรเกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล ร้องเพลงอวยพรเทศกาลคริสต์มาส โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ และคณะครูจากโรงเรียนขจรเกียรติ อินเตอร์เนชั่นแนล สคูล ภูเก็ต ในโอกาสเข้าร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึง ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยบรรยากาศเป็นไปสนุกสนาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา