HOTSPOT
สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต รพ.สิริโรจน์ จัดบรรยาย Can Skin Cancer become life threatening disease

7 ธันวาคม 2559 - สถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต Phuket International Dermatology Institute (PDI) จัดบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ Can Skin Cancer become life threatening disease? โดย ดร.นพ.ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ให้กับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและเป็นสมาชิก Expat Privilege Card ณ ห้อง Hall of Fame ชั้น 3 อาคาร 5 โรงพยาบาลสิริโรจน์ และเข้าเยี่ยมชมสถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต ตอกย้ำศักยภาพการให้บริการครอบคลุมทั้งด้านความสวยงามและการรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

                ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการกับสถาบันผิวพรรณและความงามภูเก็ต Phuket International Dermatology Institute (PDI) สามารถเข้ามาติดต่อได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ชั้น 3 อาคาร 5 โรงพยาบาลสิริโรจน์ หรือโทร. 076 361 818, 076 249 400 ต่อ 5300