HOTSPOT
พิธีเปิดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” และถวายความอาลัย

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 17:30 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ตและเครือข่ายศิลปินทางด้านศิลปะ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันดำเนินการจัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า” โดยจัดแสดงภาพวาด และงานศิลปะเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินทางด้านศิลปะ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 89 คน รวม 150 ภาพ และยังมีกิจกรรม เวิร์คช็อป ทางด้านศิลปะ ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2-22 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00-22:00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต 

นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้
1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3. เพื่อเป็นการสร้างศิลปินทางด้านศิลปะรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่และมีโอกาสได้แสดงผลงานอีกด้วย 
การดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายศิลปินทางด้านศิลปะ นักเรียน ศึกษา และประชาชนทั่วไป และศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต สนับสนุนสถานที่การจัดงาน
ในโอกาสเดียวกัน นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบทุนการศึกษา “รางวัลลูกกตัญญูวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559” โดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต และได้นำประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และทุกภาคส่วนซึ่งชุมนุมกันกว่า 500 คน ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดมาเป็นเวลาถึง ๗๐ ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชาวไทยด้วยความวิปโยคอาลัยอย่างไม่มีวันลืมเลือน ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตอีกด้วย