HOTSPOT
รพ.กรุงเทพภูเก็ต สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลหลักและจุดปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในการแข่งขัน IRONMAN 70.3

27 พฤศจิกายน 2559 - รพ.กรุงเทพภูเก็ต ยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง จากผู้จัดการการแข่งขัน “IRONMAN 70.3 Thailand” สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลหลักและจุดปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ ในการดูแลสุขภาพผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ถือว่ายากเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 1,300 คน ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมสร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการพยาบาลในระดับนานาชาติ ในการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความประทับใจให้กับการแข่งขันในครั้งนี้