HOTSPOT
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการเบาหวานโลก " Eyes On Diabetes " ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นางจันทวี  ระงับพาล ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  จัดกิจกรรมโครงการเบาหวานโลก Eyes  On  Diabetes ”  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมออกบู๊ธ ดังนี้  บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเบาหวาน  บู๊ธคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวาน 80 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ทีมพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ  และสาธิตอาหารให้กับกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเบาหวาน  เพื่อสร้างกระแสตื่นตัวให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคเบาหวานรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก         โดยมีนางสาวพริ้มเพรา  รัตนยันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต