HOTSPOT
ออกหน่วยแพทย์อาสาประจำปี 2559 ตรวจสุขภาพชุมชนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จ.พังงา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพริ้มเพรา  รัตนยันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ ดร.สมชาย  ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และประธานมูลนิธิคริสเตียนแอ็ดเวนตีสท์ และคณะแพทย์ นำทีมโดย นพ.กิตติพันธ์  ตันติวิท  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ปพน  คะระพานิช  นพ.สุรพงศ์  ส่อเจริญ  พญ.ปองรัตน์  พรมคง  และทพญ.ดวงพร  ตันรุ่งเรือง พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ และบุคคลากรทางการแพทย์ในแผนกต่างๆ จำนวน 80 ท่าน  ได้ร่วมจัดกิจกรรมบริการสังคมโดยการออกหน่วยแพทย์อาสา ตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมูลนิธิคริสเตียนแอ็ดเวนตีสท์ที่ได้จัดร่วมกับโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตมาโดยตลอด

            การออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  มีการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่างๆ เช่น ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต  เยี่ยมบ้านผู้ป่วยพิการ อัมพฤกษ์ อัมพาต และจัดให้มีคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับชาวบ้าน ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้กับกลุ่มผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบำบัด  และจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เช่น  กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี  รวมถึงมอบของรางวัลอื่นๆ มากมาย เช่น แปรงสีฟัน ตุ๊กตา และเสื้อผ้ามือสองเพื่อน้อง ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 146 ท่าน โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก นายดำรง สินโต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกาะหมากน้อย และ ผู้นำชุมชนในพื้นที่

            ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการมอบรถเข็นนั่งจำนวน 10 คัน  ไม้เท้าหัวฆ้อนจำนวน 50 อัน  ไม้เท้าสามขา จำนวน 10 อัน และไม้เท้าสี่ขา จำนวน 5 อัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากกิจกรรมโยคะการกุศล (Healthy Ning Yoga) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลและมอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ตู้ยา ยาสามัญประจำบ้าน ถุงมืออนามัย หน้ากากอนามัย พร้อมที่นอนและหมอนให้กับโรงเรียนเกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา โดยมีนางนิลมณี  ษรีม่วง ผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้ 

            การออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่เราได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงในการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งหัวใจของความเป็นคริสเตียน คือ การแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าผ่านการให้เพราะคริสเตียนได้สอนไว้ว่า “การให้มีความสุขมากกว่าการรับ” ดังนั้นบรรยากาศในการให้บริการครั้งนี้ จึงเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ