HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ ร่วมแต่งชุดย่าหยา ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างสีสันความเป็นภูเก็ต

 26 กันยายน 2559 - รพ.สิริโรจน์ ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองภูเก็ต กระตุ้นสีสันความเป็นภูเก็ต โดยแผนกประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ร่วมแต่งกายชุดย่าหยา ด้วยเสื้อลายลูกไม้และผ้านุ่งปาเต๊ะสีสันสดใส สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี พร้อมกับการดูแลกันเสมือนเป็นคนในครอบครัว ตอกย้ำโรงพยาบาลของคนภูเก็ต ซึ่งยังคงตระหนักให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูเก็ต