HOTSPOT
กิจกรรม "Robinson Tum Dee"

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา  กิจกรรม "Robinson Tum Dee" โรบินสันโอเชี่ยน ภูเก็ต และ โรบินสัน โอเชี่ยน จังซีลอน ป่าตอง จับมือทำดีร่วมกิจกรรมทำความสะอาดที่ศาลเจ้าบางเหนียว เพื่อเตรียมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ในวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 รวมถึงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ของ จังหวัดภูเก็ต ด้วย กิจกรรมนี้ สุขใจและ อิ่มบุญกันทั่วหน้า