HOTSPOT
กินเจปีนี้ พี่...

กิจกรรมสืบสานเทศกาลถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต

Sunshine Radio ชวนชาว Sunshine Radio ร่วมทำความสะอาดศาลเจ้า เพื่อเตรียมเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2559 กับกิจกรรม “กินผักปีนี้ พี่... ชวนน้อง...เข้าอ๊าม”  เพื่อสืบสานประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ต

รูปแบบกิจกรรม

            กิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เยาวชน มีส่วนร่วมในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยนำเยาวชนจากโรงเรียนบ้านบางคู ตำบลเกาะแก้ว และผู้ฟังรายการ Sunshine Radio ที่สนใจพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดศาลเจ้า เพื่อต้อนรับเทศกาลถือศีลกินผัก ประจำปี 2559

 การเข้าร่วมกิจกรรม

            แจ้งชื่อที่ออฟฟิศซันไชน์เรดิโอ โทร 076-239498-9 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 09.00-17.00น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 กันยายน 2559 รับจำนวน 20 คน ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อขาวเจจากผู้สนับสนุน อุปกรณ์ทำความสะอาดจัดเตรียมไว้ให้

วัน-เวลา สถานที่ ทำกิจกรรม  

ศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง (สะพานหิน)  วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.