HOTSPOT
แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่อง

เชิญชวนลูกค้า พันธมิตร และบุคคลทั่วไปร่วมประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน

ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 นี้

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานแถลงข่าวการสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยประธานและตัวแทนจากศาลเจ้า 5 แห่งของจังหวัดภูเก็ต คือ เจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้ากะทู้, ศาลเจ้าท่าเรือ, ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้าสามกอง พร้อมเชิญชวนพับกระดาษกิ้มเพื่อความเป็นสิริมงคลและต้อนรับเทศกาลฯ ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเชิญชวนให้ลูกค้า พันธมิตร และคนทั่วไปได้มาเข้าร่วมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2559 นี้

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ด้วยเจตนารมย์ของแสนสิริที่ตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง และเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่ชาวภูเก็ตร่วมสืบทอดกันอย่างมาอย่างยาวนานมากกว่า 100 ปี ในปีนี้ แสนสิริยังคงสนับสนุนประเพณี “ถือศีลกินผัก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ และศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต รวม 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ศาลเจ้าท่าเรือ และศาลเจ้าสามกอง สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาล ตลอดจนการมอบน้ำดื่ม อุปกรณ์ชุดไหว้ เสื้อขาวสำหรับใส่ในเทศกาล และผ้ากันเปื้อน แก่แต่ละศาลเจ้า รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มตื่นตัวกับประเพณีสำคัญที่ใกล้เข้ามานี้ นอกจากนั้นยังมีการเชิญชวนลูกบ้าน พนักงาน ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของประเพณี ผ่านช่องทางการสื่อสารของแสนสิริ ทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของแสนสิริที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในทุกๆ ด้าน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาโดยตลอด ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ “วันนี้ พรุ่งนี้ ตลอดไป”