HOTSPOT
เปิดตัว “ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตกู๊ดส์ทรัค” เคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทย

วันที่ 9 ก.ย. 2016 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด แถลงข่าวเปิดตัว “ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตกู๊ดส์ทรัค” เคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าของ บริษัทฯ ผ่านช่องทางการตลาดแบบใหม่ภายในงาน Andaman Hotelier and Tourism Fair 2016 ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.59 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยได้รับการอนุเคราะห์รถยนต์ Suzuki Carry Goods Truck จาก บจก.เอส.ยู ซูซูกิ ภูเก็ต

นางอรสา โตสว่าง เลขาบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดตัว “ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตกู๊ดส์ทรัค” คันแรกของประเทศไทย และนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองภูเก็ต ทั้งนี้ ภายในรถดังกล่าว จะจัดจำหน่ายผลินภัณฑ์สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน อาทิ สับปะรดภูเก็ต น้ำคั้นสดสับปะรด แยมสับปะรด และนมแพะแปรรูป อาทิ สบู่ก้อน สบู่เหลว โลชั่นทาผิว รวมถึงผ้าบาติกที่พัฒนาต่อยอดโดยชุมชนชาวภูเก็ต เป็นกระเป๋าผ้าลายบาติกที่สวยงาม

โครงการ ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตกู๊ดส์ทรัค มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผ่านช่องทางการตลาดแบบใหม่สำหรับคนทันสมัย และสร้างช่องการตลาดทางใหม่ของการนำเสนอสินค้าสู่คนรุ่นใหม่ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโครงการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขานรับนโยบายรัฐบาลและคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เร่งขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองภูเก็ต ด้วยการเปิดตัว “ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตกู๊ดส์ทรัค” (Goods truck) เคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทยภายในงาน Andaman Hotelier and Tourism Fair 2016 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิว ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการอนุเคราะห์รถยนต์ Suzuki carry goodstruck จาก บจก.เอส.ยู ซูซูกิภูเก็ต

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้เปิดตัว “ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตกู๊ดส์ทรัค” (Goods truck) คันแรกของประเทศไทยเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองภูเก็ต ภายใต้แนวคิด “รัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน ชุมชนลงมือทำ” ทั้งนี้ ภายในรถดังกล่าวจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน อาทิ สับปะรดภูเก็ต น้ำคั้นสดสับปะรด แยมสับปะรด และนมแพะแปรรูป อาทิ สบู่ก้อน สบู่เหลว โลชั่นทาผิว รวมถึงผ้าบาติกที่พัฒนาต่อยอดโดยชุมชนชาวภูเก็ตเป็นกระเป๋าผ้าลายบาติกที่สวยงาม

ทั้งนี้ “ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตกู๊ดส์ทรัค” (Goods truck) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอสินค้าของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผ่านช่องทางการตลาดแบบใหม่สำหรับคนทันสมัย และสร้างช่องการตลาดทางใหม่ของการนำเสนอสินค้าสู่คนรุ่นใหม่ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโครงการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยรถจะเคลื่อนย้ายไปจอดตามที่ต่างๆ เช่น ตลาดแหล่งชุมชน งานอีเว้นท์ งานแฟร์ หรือเทศกาลต่างๆ เพื่อพบกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

ขอบคุณภาพและข่าว จาก คุณศรัญพักตร์  ตันติวงศ์ไพศาล