HOTSPOT
ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ครบรอบ 63 ปี ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน

คุณภพกฤต  จันทร์ประเสริฐ ผู้จัดการสาขาภูเก็ต
ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สาขาภูเก็ต
59/45-47  ถ.บางกอก   ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
โทร.076-218191-3
มือถือ 085-4875827

www.ghb.co.th

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ