HOTSPOT
เตือนภัยสุขภาพ สำหรับคนเล่น Pokémon Go

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT PHUKET)  โดย นพ.นคร อัษฎามงคล ผู้จัดการฝ่ายการแพทย์ / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรแพทย์โรคติดเชื้อประจำโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ให้สัมภาษณ์สดช่วงสนทนาพิเศษ ในหัวข้อ    “ เตือนภัยสุขภาพ สำหรับคนเล่น Pokémon Go”  ผ่านรายการช่วงข่าวเช้าอันดามัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT PHUKET)   เพื่อให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นดูแลสุขภาพพร้อมปฏิบัติตัวให้ถูกต้องอย่างเหมาะสมในการเล่นเกมส์ตามสถานที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งคุณหมอยังให้ความรู้เรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในการป้องกันไข้หวัดในช่วงฤดูฝน เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป