HOTSPOT
ทำไมต้องขนานนามว่า “Heartbreak Hill”?

Heartbreak Hill หรือ ใจละลายที่ปลายควน (เนินเขา) ในภาษาท้องถิ่นภาคใต้ อุปมาให้เห็นถึงความยากในการแข่งขันของนักวิ่งทุกคนเพื่อพิชิตเนินเขาแต่ละลูก โดยการแข่งขันในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณเนินเขาที่สูงชันจำนวนมากในพื้นที่หาดในทอน – หาดลายัน ซึ่งจะสร้างความท้าทายและความรู้สึกที่แตกต่างจากการวิ่งในพื้นที่อื่นๆของนักวิ่งทุกคน

เส้นทางการวิ่งที่เป็นเนินเขาสูงชันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย จะพิสูจน์ความแกร่งของร่างกายและความแข้มแข็งของจิตใจของนักวิ่งแต่ละคน ว่าคุณจะเอาชนะหรือจะใจละลายกับการแข่งขันในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีทีมเชียร์ลีดเดอร์ที่คอยสร้างความบันเทิงให้แก่คุณบนเนินเขาซึ่งไม่มีในรายการวิ่งอื่นๆของจังหวัดภูเก็ต และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเส้นทางการวิ่งคือความสวยงามของธรรมชาติบริเวณรอบหาดในทอน-หาดลายัน  

เนินเขาหาดในทอน-หาดลายันจะต้องได้รับการขนานนามว่า “Heartbreak” Hill และจะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ตราตรึงในใจของนักวิ่งทุกคน หลังจากงานเดิน-วิ่งการกุศลในปีที่ 2 นี้ และสำหรับการวิ่งมินิมาราธอนของเราในอนาคต

• เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อน้อง หรือ โครงการยิ้มคิดส์ (Yim Kids)

(โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรมในเครือแอคคอร์โฮเทลส์)    

• เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

• เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักวิ่ง แขกผู้พักอาศัยในโรงแรม สมาคม

นักเรียนและนักศึกษา ข้าราชการ และองค์การส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง