HOTSPOT
โรบินสันโอเชี่ยนภูเก็ต & โรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน ร่วมกิจกรรมในวันแม่ ปี 2559

โรบินสันโอเชี่ยนภูเก็ต&โรบินสันโอเชี่ยนจังซีลอน ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าตะนุกับศูนย์วิจัยพันธ์สัตว์น้ำทางทะเลเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2559 เมื่อ12สิงหาคม ที่ผ่านมาโดยมีทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมและร่วมออกบู๊ท