HOTSPOT
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 นำโดย นพ.กิตติพันธ์ ตันติวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.เกษมา ประเสริฐศิริ และ นพ.ปพน คะระพานิช ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช เป็นตัวแทนเข้ามอบของขวัญแสดงความยินดีให้กับคุณแม่หลังคลอด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ซึ่งในวันดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมอีกหลากหลาย เช่น แผนกสูติกรรม-เด็กอ่อน จัดสาธิตการสอนการอาบน้ำให้ทารกแรกเกิดอย่างถูกวิธี การนวดทารกแรกเกิดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ ตลอดจนส่งเสริมให้เลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่ แผนกผู้ป่วยนอกและคลินิกเด็ก จัดมอบเบเกอรี่สุขภาพให้กับคุณแม่และลูกน้อยพร้อมให้ความรู้เรื่องวัคซีนสำหรับเด็ก และแผนกประชาสัมพันธ์ – การตลาด จัดกิจกรรมสำหรับพนักงานโดยการถ่ายทอดความสำคัญของแม่ ในหัวข้อ “ดีใจที่มีลูก และภูมิใจที่ได้เป็นแม่ของลูก” ตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณ ตึกผู้ป่วยนอก ทั้งนี้ ยังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับวันแม่แห่งชาติ คือ Love Mom 59 และโปรแกรมตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกราคาพิเศษ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ได้สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความประทับใจและอบอุ่น