HOTSPOT
โครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

การตลาดภายในประเทศ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ จัดโครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” (ครั้งที่ 3) ให้กับอาสาสมัครกู้ชีพ จังหวัดภูเก็ต

การตลาดภายในประเทศ เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการ “ปฏิบัติการช่วยชีวิตคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” (ครั้งที่ 3) โดยจัดอบรมการช่วยชีวิตคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and First Aid และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator) ให้แก่กลุ่มอาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่กู้ชีพในการช่วยเหลือผู้ป่วย/บาดเจ็บ ให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม คิงส์ คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต