HOTSPOT
ยกย่องคุณงามความดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม แด่คุณวัชรี โพธิ์สิน

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพริ้มเพรา  รัตนยันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต มอบเกียรติบัตร ให้กับ นางสาววัชรี  โพธิ์สิน ผู้ช่วยพยาบาลประจำแผกผู้ป่วยนอก ในเหตุการณ์ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) โดยการช่วยเหลือผู้ป่วยหมดสติบริเวณตลาดหล่อโรง ขณะรอทีมช่วยเหลือจนผู้ป่วยได้รับการนำส่งโรงพยาบาล ในครั้งนี้  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติความดี มีจิตใจงดงาม บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับบุคลากรทุกคน อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรต่อไปของหน่วยงานโรงพยาบาล ณ ตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต