HOTSPOT
รพ.มิชชั่นภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2559  ที่ผ่านมา นำโดยนางสาวพริ้มเพรา  รัตนยันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  พร้อมตัวแทน แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดภูเก็ต