HOTSPOT
เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น งานถนนสายวัฒนธรรม เมืองกะทู้

เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาลภาคใต้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น งานถนนสายวัฒนธรรม เมืองกะทู้ ครั้งที่ 8 นพ.พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก นำทีมบุคลากร เครือกรุงเทพดุสิตเวชการ กลุ่มโรงพยาบาล ภาคใต้ และสมาชิกชมรมฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมขบวนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ในงาน ถนนสายวัฒนธรรม เมืองกะทู้ ครั้งที่ 8 พร้อมจัดทีมเต้น Flash Mob โดยบุคลากรในเครือกว่า 40 คน ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการขับขี่ (พ.ร.บ.) โดยสามารถเข้ารับสิทธิ์การรักษา พยาบาลได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก