HOTSPOT
ร่วมรายการ บ้านนี้มีรอยยิ้ม ในหัวข้อ " การดูแลรักษาสุขภาพ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ "

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT)  นำโดย ภกญ.อรพรรณ  ทองตัน  เภสัชกรประจำรพ.มิชชั่นภูเก็ต  ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง  “ การดูแลรักษาสุขภาพ โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ”  ผ่านรายการบ้านนี้มีรอยยิ้ม ผู้ดำเนินรายการ  โดยคุณขวัญฤทัย  เอ็มโอชน์  ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (NBT)   เพื่อให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยในยุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเสมอมิตรชั้น 5 โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต