HOTSPOT
Phuket Dance World Studio จัดการแสดงหารายได้ส่งเด็กไทยสู่เวทีระดับประเทศ

นายพรเทพ  รวยริน ผู้บริหาร Phuket Dance World Studio นายวิชาญ แสวงวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ไซม่อนกรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาการจัดงาน Dance World For Win Fund Raising Show 2016 (DW4W) เต้นสะท้านเกาะ แดนซ์สะเทือนโลก ที่จัดการแข่งขันเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นำรายได้จากการจัดงานมอบให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต และบ้านตะวันฉาย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 พร้อมทั้งมอบโอกาสให้กับน้องๆ ทั้ง 2 บ้าน ได้มาเรียนเต้นที่สถาบันฯ เพื่อแสดงออก และใช้เวลาว่างในทางที่ดีอีกด้วย