HOTSPOT
รพ.ดีบุกร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

โรงพยาบาลดีบุกร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ในการนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพังและมีปัญหาสุขภาพ ในพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์ให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายธีรพงษ์ เถาว์แดง รองนายกเทศมนตรี ตำบลราไวย์ เป็นประธานและนายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดีบุก เข้าร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดีบุก โรงพยาบาลดีบุก