HOTSPOT
รพ.สิริโรจน์ จัดงาน Soft Opening คลินิกวัคซีนภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคลินิกวัคซีนภูเก็ต พร้อมร่วมรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและจับสลากมอบบัตรกำนัลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน โดยมีนายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์ รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 นำทีมผู้บริหาร แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิริโรจน์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น คลินิกวัคซีนภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน์ ให้บริการฉีดวัคซีน ให้ความรู้และคำปรึกษาจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ชั้น 2 โรงพยาบาลสิริโรจน์