HOTSPOT
โรงพยาบาลดีบุก ต้อนรับการเข้ารับการรักษาของนักมวยและนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังระดับโลก

MR. ROBERT MALCOLM SAPP JR. นักมวยและนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังระดับโลก ได้แสดงความขอบคุณ ต่อนายแพทย์อดิศร มนูสาร อายุรแพทย์ (INTERNIST) และทีมบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลดีบุก โดย MR. ROBERT MALCOLM SAPP JR. ได้เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลดีบุก ด้วยอาการตะคริวและอ่อนเพลีย เนื่องจากการฝึกซ้อมอย่างหนัก ที่ยิม AKA THAILAND ซึ่งภายหลังเข้ารับการรักษา อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถกลับไปพักฟื้นยังที่พักส่วนตัวได้ตามปกติ