HOTSPOT
ออกหน่วยคัดกรองตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ออกหน่วยคัดกรองตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

      เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต นำทีมโดยแผนกประชาสัมพันธ์และการตลาด จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพชุมชนในกลุ่มโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “ Gen Z Gen STRONG : ไม่สูบบุหรี่ ” ให้ความรู้กับน้องๆ โดยมีรูปแบบการรณรงค์ที่มุ่งไปที่สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เด็ก Gen Z ชื่นชอบและถนัดทั้งการเรียนรู้และสืบค้นนำไปสู่การเกิดการตระหนักรู้และตัดสินใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ด้วยตนเองให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านพรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่และส่งเสริมการให้มีสุขภาพด้านการบริโภคอาหารที่ดี ภายในกิจกรรมยังมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พร้อมประเมินภาวะโภชนาการ และกิจกรรมถาม-ตอบพร้อมรับรางวัลมากมาย หลังการเข้าร่วมอบรมพบว่าน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากอย่างสนุกสนานและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารให้หลากหลายยิ่งขึ้น ณ  โบสถ์คริสเตียนบ้านพรุสมภาร  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต