HOTSPOT
รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) พังงา กระบี่

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) จังหวัดพังงา และ จังหวัดกระบี่

จังหวัดพังงา 

รับสมัครวันนี้ - 24 พฤษภาคม 2559  เริ่มอบรม 1 - 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอราวัณ

จังหวัดกระบี่ 

รับสมัครวันนี้ - 28 พฤษภาคม 2559 เริ่มอบรม 6 - 20 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช อ่าวนาง 

วีธีการรับสมัคร
1.สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต อาคาร6 ชั้น1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ในวันเเละเวลาราชการ

ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้
1. ใบสมัคร (รับได้ที่สำนักงานวิทยาลัยชุมชน)
2. รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
5. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จำนวน 5 ชุด
7. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) ................................................. จำนวน 5 ชุด


2. รับสมัคร Online สอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/pcc.psu/


3. รับสมัครนอกสถานที่ 
ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น ณ โรงแรมเขาหลัก ซันเซ็ท รีสอร์ท 
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น ณ โรงแรมโกลเด้น บีช อ่าวนาง จังหวัดกระบี่


4.สำหรับเครือข่ายท่องเที่บวชุมชนกลุ่มจังหวัดอันดามัน สมัครและสอบถามได้ที่ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนที่สังกัด

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท
ค่าลงทะเบียน จำนวน 19,000 บาท
(ค่าลงทะเบียน รวมค่าอุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวันในวันที่อบรม เบรก 2 มื้อ และออกทริป 1 วัน) ไม่รวมค่าที่พักผู้เข้าอบรม

รายละเอียดเพิ่มเติม จังหวัดพังงา http://goo.gl/eYCT6I
รายละเอียดเพิ่มเติม จังหวัดกระบี่ http://goo.gl/xU8sUJ

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  086-476-7800 / 076 -276-401-4
facebook :: https://www.facebook.com/pcc.psu/