HOTSPOT
นักศึกษาสัตวแพทยจาก ม.สงขลานครินทร์ เยี่ยมชมศูนย์พักพิงสัตว์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย

นักศึกษาสัตวแพทยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านการจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ของมูลนิธิฯ

โครงการการศึกษาประจำปีเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการบริหารการจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ที่ยอดเยี่ยมวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิฯ ได้เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่1 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 25 คน พร้อมอาจารย์ผู้สอนอีก 5 ท่าน เพื่อเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าด้านวิชาการในการจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ในไม้ขาว  

การเยี่ยมชมครั้งนี้รวมถึงการเข้าชมการทำงานโดยภาพรวมของศูนย์พักพิงสัตว์ของมูลนิธิฯ นักศึกษาทั้งหมดได้มีโอกาสเข้าชมโรงพยาบาลแมวและโรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและใกล้เสร็จสมบูรณ์พร้อมดำเนินการในเร็วๆนี้  และการหมุนเวียนเข้าเรียนรู้ภาคส่วนต่างๆของคลินิก อาทิ ระเบียบปฏิบัติในการให้การรักษาพยาบาล การทำหัตถการและโครงการการป้องกันโรคซึ่งให้การบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ

นอกจากนี้เรายังให้คำบรรยายในกระบวนการอุปการะที่ประสบความสำเร็จโดยเราสามารถหาผู้อุปการะและบ้านใหม่ให้กับสุนัขและแมวกว่า 600 ตัวต่อปีทั้งในและต่างประเทศ โครงการทำหมันสัญจร และการปฏิบัติการที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์

ในโอกาสนี้ ดร.สรวัฒน์ ทองสงวน หนึ่งในอาจารย์ผู้นำนักศึกษาในการเยี่ยมชม ได้อธิบายว่าวัตถุประสงค์สองข้อหลักของการเยี่ยมชมคือต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ที่เยี่ยมยอดโดยทีมบริหารของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย และนักศึกษามีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต่างชาติ ที่ทำงานอยู่ในมูลนิธิฯ ท่านได้ชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแนวความคิดที่จะบรรจุการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ให้เป็นอีกวิชาหนึ่งในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ทางคณะฯ มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ตัวอย่างขึ้นที่คณะฯ ด้วย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านงบประมาณเป็นสำคัญ

ท่านยังกล่าวเสริมต่อไปว่า หน่วยงานภาครัฐมีความเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทางภาคใต้ของประเทศไทย และมีความสนใจในความสำเร็จของมูลนิธิฯ ที่ได้ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดภูเก็ต การเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยถือเป็นปัญหาที่สัตวแพทย์ส่วนใหญ่ต้องเผชิญในเชิงวิชาชีพ โรคพิษสุนัขบ้า โรคระบาดอื่นๆ และการนำสัตว์ไปปล่อยเป็นปัญหาด้านการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เกิดขึ้นจากสุนัขจรจัด

มูลนิธิฯ มีความหวังว่าการให้โอกาสแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ได้เข้าถึงขั้นตอนการผ่าตัดทำหมันอย่างมีคุณภาพและเรียนรู้ การจัดการศูนย์พักพิงสัตว์ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาได้มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นนวัตกรรมในทิศทางใดก็ตามที่พวกเขาจะได้ใช้ในเชิงวิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหา

เมื่อถามว่าสิ่งใดที่ประทับใจท่านอาจารย์อย่างเด่นชัดในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ดร.สรวัฒน์ ตอบว่า ท่านประทับใจในการบริหารจัดการศูนยพักพิงฯ จำนวนสัตว์ที่เข้ารับการรักษาในแต่ละวัน และโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ท่านยังประทับใจในความสำเร็จของโครงการอุปการะที่เกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจจริงของเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการให้สุนัขและแมวได้ที่อยู่ /บ้านใหม่ที่สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับผู้รับอุปการะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือ คุณหมอแคทธารีน พอลลัค ผู้อำนวยการด้านสวัสดิภาพสัตว์ของมูลนิธิฯ กล่าวว่า

การเยี่ยมชมครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความร่วมมือครั้งใหญ่ในอนาคตระหว่างมูลนิธิฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณหมอเสริมต่อไปอีกว่าการเยี่ยมชมควรจะจัดให้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และหวังว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเลือกมาฝึกงานในหลักสูตรอายุรศาสตร์ศูนย์พักพิงระหว่างการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ภูเก็ตมุ่งมั่นที่จะให้ศูนย์พักพิงสัตว์ของเราเป็นศูนย์กลางการฝึกสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ทั้งด้านวิธีการการผ่าตัดทีมีประสิทธิภาพ การควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในศูนย์พักพิง และการบริหารจัดการโดยรวมของศูนย์พักพิง นักศึกษาจะพิจารณาและเลือกที่จะทำงานในด้านอายุรศาสตร์ในศูนย์พักพิง ให้การช่วยเหลือสัตว์จรจัดนับพันๆตัวในประเทศไทยทั้งด้านการรักษาพยาบาลและ คุณหมอยังหวังอีกว่าการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้แสดงให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของอายุรศาสตร์ในศูนย์พักพิง มิใช่แค่การให้อาหารและการทำความสะอาด และในระยะยาวเราหวังว่านักศึกษาที่ได้มาเยี่ยมชมจะพิจารณาและเลือกที่จะมาเป็นสัตวแพทย์ประจำการให้มูลนิธิฯ

เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย: มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้าย ในประเทศไทย คุณจอห์น ดัลลี่ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมให้สัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิและกิจกรรมของเรา

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ ที่ www.soidog.org หรือ www.facebook.com/soidoginthai