HOTSPOT
FWD จัดกิจกรรมขอบคุณตัวแทนประกันชีวิตและครอบครัว

คุณศุลีพร ยงวิทิตสถิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการตลาด ฝ่ายการตลาด บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมขอบคุณตัวแทนประกันชีวิต และครอบครัว เข้าชมการแสดงโชว์โลมา และแมวน้ำแสนรู้ ณ Dolphins Bay Phuket Nemo ซอยป่าหล่าย ภูเก็ต โดยเหมารอบ 11:00 น. จำนวนกว่า 800 ท่าน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559