HOTSPOT
ตะวันยิ้ม59 แต้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง

บริษัท วี.ซี สปอต โปรดั๊กชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ Sunshine Radio F.M.96.75MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และผู้ผลิตนิตยสาร Together Magazine ได้จัดให้มีโครงการตะวันยิ้ม 59 “ แต้มสี เติมฝัน ปันสุขให้น้อง ” เพื่อรวบรวมวัสดุและอุปกรณ์ที่โรงเรียนขาดแคลน เงินสนับสนุนโรงเรียน รวมถึงทุนการศึกษา จากผู้ฟังรายการ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลนในเขตจังหวัดภูเก็ต  โรงเรียนบ้านบางคู  อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่ถูกคัดเลือก โดยจะทำกิจกรรมและมอบสิ่งของทั้งหมด ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

ซึ่งท่านสามารถบริจาคสิ่งของ สีทาภายใน-ภายนอก อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือทุนการศึกษา ได้ถึงวันที่ 28 มิถุนายนนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร 076-239498-9 

 

ข้อมูลโรงเรียน

  1. ชื่อโรงเรียน     โรงเรียนบ้านบางคู           สถานที่ตั้ง       ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน (นางอารัญดา  วรรณชิต) 091 – 8212838 และ 081 – 3261052(ครูแอน)

ครูจำนวน         18       คน

2. จำนวนนักเรียน      230  คน                           นับถือศาสนา มุสลิม 80%     พุทธ 20%

ระดับ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

5

6

11

อนุบาล 2

10

7

17

ประถมศึกษาปีที่ 1

13

13

26

ประถมศึกษาปีที่ 2

19

14

33

ประถมศึกษาปีที่ 3

20

30

50

ประถมศึกษาปีที่ 4

18

17

35

ประถมศึกษาปีที่ 5

14

14

28

ประถมศึกษาปีที่ 6

20

10

30

รวม

119

111

230

 

3.สิ่งที่โรงเรียนและนักเรียนต้องการให้สนับสนุน (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

รายการ

จำนวน

1. สีทาภายในและภายนอก สำหรับทาอาคารเรียนหลังใหม่

สีทาภายใน (Beger ซินโนเท็กซ์ซิลด์กึ่งเงา A เฉดสี 075-2 Arabella 2.5GL.

สีทาภายนอก (Beger ซินโนเท็กซ์ซิลด์กึ่งเงา B เฉดสี 005-4 Promise of Spring 2.5GL

2. อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับอาคารเรียนหลังใหม่

(หลอดผอมประหยัดไฟ 36 w,หลอดผอมประหยัดไฟ 18 w, สวิทช์ไฟ,ปลั๊กไฟ,สายไฟภายในอาคาร ฯลฯ )  

3. สุขภัณฑ์ห้องน้ำ

10 ห้อง

4. โต๊ะหน้าขาว 180x60x74

10 ตัว

5. เตียงห้องพยาบาล ตู้ยา และ ยาสามัญประจำบ้าน

2 ชุด

6. ตู้ใส่กับข้าว หรือตู้ใส่อาหาร

2 ตัว

7. พัดลมติดเพดาน

10 ตัว

8. ตู้ใส่กับข้าว หรือตู้ใส่อาหาร

2 ตู้

9. ชั้นวางหนังสือในห้องสมุด

2 ชุด

10. อุปกรณ์การเกษตร ( จอบ เสียม ส้อมพรวนดิน )

 

11. ทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนด้านต่างๆ

 

 

 

 

คลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์แนบ