HOTSPOT
ผอ.ให้สัมภาษณ์สด ในหัวข้อ “พันธกิจทางการแพทย์ของรพ.มิชชั่นภูเก็ต”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559  โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ร่วมกับ สถานี เรดิโอบูกิ๊ดวิทยุติดดิน FM 105.5 MHz. โดยนางสาวพริ้มเพรา  รัตยันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ให้สัมภาษณ์สดในหัวข้อ  “ พันธกิจทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ”  ผ่านรายการช่วงคลับสุขภาพ ออกอากาศทางสถานี เรดิโอบูกิ๊ดวิทยุติดดินFM 105.5 MHz.    เพื่อให้ความรู้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึงการบริการของทางโรงพยาบาลที่อยู่มานานกว่า 76 ปี เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง