HOTSPOT
ผู้อำนวยการรพ.มิชชั่นภูเก็ต ต้อนรับน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  นางสาวพริ้มเพรา  รัตนยันต์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  ต้อนรับคณะน้องๆ นักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ ภูเก็ต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  เข้ามาขับร้องเพลงและแสดงดนตรีบำบัด เพื่อมอบความสุขให้กับผู้ที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านภายในโรงพยาบาล   บรรยายกาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและกลิ่นไอเสียงเพลงไพเราะจากน้องๆ นักศึกษา  ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต